Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MĄDRASY”

 

Co znajdziesz w tym dokumencie i do kogo jest on adresowany?

Ten dokument zawiera informacje nt. korzystania i dokonywania zakupów w sklepie „Mądrasy” dostępnym pod adresem www.madrasy.pl. Dokument ten został sformułowany w formie pytań i odpowiedzi (zamiast tradycyjnych „paragrafów), aby ułatwić Ci odnalezienie najważniejszych dla Ciebie informacji. Pomimo „nieprawniczej” budowy i języka, określa on jednak treść umowy jaką zawierasz dokonując zakupu w sklepie.

 

 1. Kto prowadzi ten sklep internetowy?

Sklep jest prowadzony przeze mnie, czyli Sylwię Osmałek-Pietrzak. Prowadzę go w ramach tzw. działalności nieewidencjonowanej przewidzianej w Prawie przedsiębiorców i nie podlegam rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To ja, jako sprzedająca, będę drugą stroną umów, które zawierasz korzystając ze sklepu.

 1. Jak możesz kontaktować się ze mną? Jak ja będę kontaktować się z Tobą?

Możesz kontaktować się ze mną na następujące sposoby:

 • pod adresem mailowym: asymadrasy@gmail.com,
 • pod adresem korespondencyjnym: Szosa Lubicka 14/45, 87-100 Toruń
 • pod numerem telefonu: 698507261

Ja z kolei będziemy komunikować się z Tobą mailowo, telefonicznie, przez korespondencję pocztową oraz przez formularze w naszym sklepie.

 1. Kto może dokonać zakupu w naszym sklepie? Kim jest konsument?

Kupować w moim sklepie mogą dokonywać osoby indywidualne, osoby które prowadzą jednoosobowe firmy, a także osoby prawne i podobne podmioty które są zdolne do zawierania umów (czyli np. spółki, fundacje, stowarzyszenia). Jeśli chcesz dokonać zakupu i jesteś niepełnoletni, ale masz więcej niż 13 lat lub też jesteś częściowo ubezwłasnowolniony/a, zgodę na zakup musi wyrazić Twój opiekun prawny. Jeśli masz mniej lat lub jesteś całkowicie ubezwłasnowolniony – nie możesz samodzielnie dokonać zakupu.

Jeśli nabywasz produkt jako osoba fizyczna i robisz to albo bez związku z działalnością gospodarczą, przysługuje Ci status tzw. konsumenta – tą nazwą będziemy posługiwać się w dalszej części regulaminu, opisując pewne dodatkowe uprawnienia i ułatwienia, które w związku z tym Ci przysługują.

Jeżeli dokonujesz zakupu jako osoba fizyczna prowadząca indywidualną działalność gospodarczą (tak, również wtedy, gdy robisz zakup „na firmę”), lecz nie dokonujesz zakupu jako „zawodowiec” (dla zobrazowania - takim „zawodowcem” nie jest np. kosmetyczka kupująca sprzęt elektroniczny, bowiem mimo że prowadzi działalność gospodarczą i dokonuje zakupu dla celów firmowych, nie ma szczególnie większej wiedzy w zakresie produktów elektronicznych niż przeciętna osoba indywidualna), to od 1 stycznia 2021 r. będą Ci również przysługiwać uprawnienia konsumenta, przewidziane w tym regulaminie.

 1. Jakie wymagania techniczne musisz spełnić, aby korzystać ze sklepu?

Żeby korzystać ze sklepu musisz posiadać urządzenie komputerowe (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon) z dostępem do Internetu, wyposażone w przeglądarkę internetową z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.

Aby korzystać z zakupionych w sklepie produktów elektronicznych, niezbędne jest posiadanie programu do odczytywania plików w formacie .pdf (np. Acrobat Reader).

 1. Jakie zagrożenia mogą towarzyszyć korzystaniu ze Sklepu? Jakie zabezpieczenia stosujemy? Co Ty możesz zrobić, aby zminimalizować ryzyko?

Korzystanie ze sklepu wiąże się ze specyficznymi zagrożeniami, takimi jak próba podszycia się pod moją stronę przez inne osoby i wyłudzenia w ten sposób od Ciebie danych lub pieniędzy lub próba bezprawnego przechwycenia komunikacji pomiędzy Tobą a moim sklepem.

Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia tych zagrożeń, o których mowa wcześniej, stosuję różne zabezpieczenia, w tym w szczególności certyfikat SSL, który zapewnia szyfrowanie komunikacji pomiędzy Tobą a moim sklepem (czyli uniemożliwia jej „odczytanie” przez innych użytkowników Internetu), a także pozwala Ci zweryfikować, czy strona na której jesteś, na pewno należy do mnie.

Ty też możesz poczynić pewne kroki, które poprawią poziom Twojego bezpieczeństwa. Zawsze uważnie weryfikuj, czy na pewno znajdujesz się w na naszej stronie – sprawdź dokładnie, czy w adresie strony nie ma żadnych literówek oraz czy przy adresie jest symbol zielonej kłódki. Korzystaj ze sprzętu komputerowego zabezpieczonego programem antywirusowym i firewallem oraz unikaj korzystania z publicznych, niezabezpieczonych hasłem sieci bezprzewodowych. Nigdy nie podawaj swoich danych logowania do konta w sklepie innym osobom.

 1. Czego nie możesz robić korzystając ze sklepu? Z jakimi konsekwencjami możesz się liczyć, jeśli naruszysz te zakazy?

Korzystając ze sklepu oraz komunikując się ze mną, nie wolno Ci dostarczać treści bezprawnych, podejmować działań destabilizujących działanie sklepu oraz podawać nieprawdziwych danych osobowych. W przypadku naruszenia tych zakazów, mogę pozbawić Cię prawa do korzystania ze sklepu.

 1. Czy materiały zakupione w sklepie chronione są prawem autorskim? Co możesz z nimi robić, a czego nie? Jakie są konsekwencje ewentualnych naruszeń?

Pamiętaj o tym, że materiały, które możesz zakupić w sklepie są wynikiem mojej indywidualnej pracy twórczej i stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego. Oznacza to, że po dokonaniu ich zakupu, możesz korzystać z nich wyłącznie na warunkach wyznaczonych w regulaminie. 

Każdej osobie, która zakupuje materiały, udzielam niewyłącznej licencji na ich wykorzystanie. Korzystanie z materiałów ograniczone jest wyłącznie do terytorium Polski. Licencja taka nie może być przenoszona na inne osoby, co oznacza, że nie możesz przekazywać materiałów innym osobom do wykorzystania. Materiały mogą być przez Ciebie wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne, małoletnich pozostających pod Twoją opieką bądź też uczestników prowadzonych przez Ciebie zajęć edukacyjnych lub podobnych. Jeśli nabywcą jest np. placówka edukacyjna, musi ona zakupić taką liczbę produktów, jaka jest liczba osób, które z ich użyciem będą prowadzić zajęcia. Materiały w wersji fizycznej nie mogą być bez Ciebie powielane (np. kserowane), zaś materiały w wersji elektronicznej, nie mogą być przez Ciebie przesyłane innym osobom lub kopiowane.

W przypadku naruszenia warunków korzystania z materiałów, będę mogła dochodzić roszczeń wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym odszkodowania. Pamiętaj także, że takie zachowania jak bezprawne rozpowszechnianie moich materiałów, może wiązać się nawet z odpowiedzialnością karną.

 1. Co to jest konto? Jak je założyć i usunąć?

Konto to bezpłatna i opcjonalna (tj. niekonieczna do dokonywania zakupów) usługa, która ułatwi Ci dokonywanie zakupów w moim sklepie. Pozwala Ci ona zapamiętać adresy wysyłki (żeby nie wpisywać ich za każdym razem), a także pozwala na łatwy dostęp do historii zamówień, dokumentów rozliczeniowych i innych ustawień. Do konta logujesz się za pomocą indywidualnego loginu i hasła. Możesz też w każdej chwili z niego zrezygnować, dokonując stosownej dyspozycji w ustawieniach konta.

 1. Jak dokonać zakupu w naszym sklepie?

Zakupu dokonujesz umieszczając wybrane produkty w „koszyku” (przycisk „do koszyka” znajdujący się na liście produktów lub na karcie produktu). Po dodaniu produktu do koszyka możesz wybrać inne produkty (klikając „kontynuuj zakupy”) lub też od razu przejść do finalizacji zamówienia klikając „złóż zamówienie”. W przypadku, gdy nie wybrałeś/aś od razu po dodaniu produktu opcji finalizacji zamówienia, aby dokonać zakupu, przechodzisz do podsumowania zawartości koszyka (poprzez kliknięcie ikony „koszyka” zakupowego w prawym górnym rogu strony). Po weryfikacji, prawidłowości umieszczonych w „koszyku” produktów, klikasz „Zakup i zapłać” i podajesz swoje dane niezbędne do realizacji wysyłki (lub logujesz się do swojego konta, w którym dane te zostały zapamiętane), wybierasz sposób dostawy i metodę płatności oraz zatwierdzasz zakup. Po zatwierdzeniu zakupu, na maila otrzymasz jego potwierdzenie.

 1. Jak i kiedy płacisz za zamówiony produkt?

Za zakupiony u nas towar musisz zapłacić w terminie 7 dni od dnia jego dokonania, pod rygorem możliwości jego anulowania. Płatności możesz dokonać za pomocą usługi błyskawicznych płatności pn. Płatności Shoper obsługiwanej przez Blue Media S.A. (ul. ul. Powstańców Warszawy 6, Sopot).

 1. Jak i kiedy dostarczymy Ci zamówiony produkt?

Produkty elektroniczne zostaną Ci dostarczone w terminie maksymalnie 2 dni roboczych od dnia zaksięgowania zapłaty poprzez wysyłkę na podany przez Ciebie adres e-mail (zazwyczaj jednak dostarczane są one natychmiast po zaksięgowaniu płatności). Jeśli chodzi o produkty fizyczne, to zostaną Ci one przesłane w terminie  do 14 dni od chwili zapłaty, za pomocą wybranego przez Ciebie sposobu tj.  przesyłki kurierskiej, paczkomatu lub listu poleconego. Możesz też odebrać towar osobiście i wówczas nie ponosisz dodatkowych kosztów.

 1. Jaka jest nasza odpowiedzialność za towar?

Mam prawny obowiązek dostarczyć Ci produkt pozbawiony wad. Jeśli dostarczę Ci produkt wadliwy, to masz możliwość skorzystania z tzw. rękojmi, która pozwala Ci żądać naprawy towaru, wymiany na nowy, obniżenia ceny lub wreszcie odstąpić od umowy (czyli zrezygnować z zakupu i żądać zwrotu pieniędzy).

 1. Jak możesz złożyć reklamację?

Jeśli masz zastrzeżenia, co do funkcjonowania sklepu lub dostarczony produkt ma wady, możesz złożyć reklamację – pisemnie lub e-mailowo, za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2. W reklamacji wskaż swoje dane osobowe, produkt, do którego masz zastrzeżenia oraz opis tych zastrzeżeń, a także opisz swoje żądanie w związku z reklamacją. Aby ułatwić mi pracę, proszę Cię także o wskazanie numeru zamówienia – zarówno w reklamacji, jak i na przesyłce, w której odsyłasz towar (w przypadku fizycznych produktów). Pamiętaj, aby przed odesłaniem ew. wadliwego fizycznego produktu, wcześniej skontaktować się ze mną – wówczas określę, czy do rozpoznania reklamacji konieczne jest odesłanie produktu.

Twoją reklamację rozpoznam i poinformuję Cię o mojej decyzji, w terminie 14 dni od jej złożenia. Jeśli nie będziemy tego w stanie zrobić w tym terminie, poinformuję Cię o tym, jakie są tego powody. Jeśli rozpoznanie reklamacji w tym terminie jest niemożliwe, poinformuję Cię o tego powodach oraz wskażę nowy termin rozpoznania reklamacji, nie dłuższy niż kolejne 14 dni.

 1. Jak możesz zrezygnować z dokonanych zakupów? Kiedy nie możesz tego zrobić? Co wiąże się z odstąpieniem od umowy?

Jako konsument, w terminie 14 dni od dnia otrzymania fizycznego produktu (albo pozostawienia go u innej osoby przez doręczyciela), masz prawo do odstąpienia od umowy, czyli rezygnacji z dokonanych zakupów bez podawania przyczyn. Odstąpienie oznacza powrót do takiego stanu, jakbyś nigdy nie dokonał/a zakupu – ja muszę zwrócić Ci wszelkie wpłacone pieniądze w ciągu 14 dni (taką samą drogą, jak je wpłaciłeś/aś), a Ty w takim samym terminie musisz nam zwrócić otrzymany produkt. Mogę wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu odesłania towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania.

Odstąpienia możesz dokonać informując mnie o tym pisemnie lub e-mailowo za pomocą danych kontaktowych, które znajdziesz w pkt. 2. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem. Odstąpienie może Ci ułatwić specjalny formularz, który znajdziesz na końcu regulaminu, jednak nie musisz z niego korzystać. Proszę Cię aby zarówno w oświadczeniu o odstąpieniu i przy odsyłaniu towaru, umieścić numer zamówienia.

Pamiętaj jednak, że w związku z odstąpieniem możesz ponieść pewne koszty. Zwrotu produktu dokonujesz na własny koszt, a w przypadku gdy będzie on zużyty w większym stopniu, niż było to potrzebne żeby zapoznać się z nim, to będziesz zobowiązany/a do zrekompensowania mi utraty jego wartości.

Inaczej sytuacja przedstawia się w stosunku do produktów będących treściami cyfrowymi, które przesyłam Ci za pośrednictwem Internetu. Jeśli zażądasz, żeby dostarczyć Ci taki produkt przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i otrzymasz ode mnie stosowną informację o utracie prawa do rezygnacji z zakupów, to z momentem jego dostarczenia tracisz prawo do rezygnacji.

 1. Jak mogę dokonać zmiany regulaminu?

Może zdarzyć się tak, że dokonam zmiany regulaminu sklepu. Zrobię to poprzez ogłoszenie na mojej stronie nowego brzmienia regulaminu oraz powiadomienia wszystkich klientów, którzy mają w sklepie konto. Po 15 dniach od takiego powiadomienia, wprowadzone zmiany zaczynają obowiązywać – nie pogorszą one jednak w żaden sposób Twojej sytuacji, jeśli dokonałeś/aś zakupu wcześniej.

Jeśli masz w moim sklepie konto i nie wyrażasz zgody na zmianę regulaminu, będziesz musiał/a je usunąć, przed wejściem w życie nowego regulaminu. W przeciwnym razie nowa treść regulaminu jest dla Ciebie wiążąca.

 1. Co możesz zrobić, jeśli wystąpi między Tobą a mną jakiś spór?

Jeśli nie dojdziemy do porozumienia w drodze negocjacji, możesz oczywiście skorzystać z drogi sądowej, natomiast jest to tylko jeden z wariantów. Warto przemyśleć skorzystanie z zasadniczo tańszych i szybszych pozasądowych sposobów rozstrzygania takich sporów – np. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową albo ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej. 

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów). 

 1. Co jeszcze musisz wiedzieć?

Jeśli po przeczytaniu tego dokumentu, cokolwiek odnośnie warunków zakupu jest dla Ciebie niejasne, bez wahania skontaktuj się ze mną za pomocą danych kontaktowych wskazanych w pkt. 2

 

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: „Mądrasy” Sylwia Osmałek-Pietrzak, Szosa Lubicka 14/45, 87-100 Toruń, asymadrasy@gmail.com,

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

- Adres konsumenta(-ów)

 

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl